Privacy Policy

WoonPartners NV, gevestigd aan Kortrijksesteenweg 307 8530 Harelbeke, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

WoonPartners NV

Kortrijksesteenweg 307

8530 Harelbeke

+32 (0)56760900

www.woonpartners.be

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

WoonPartners verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Verder verwerkt WoonPartners sporadisch gegevens die klanten aan onze klanten verstrekken in het kader van een dienstverleningscontract tussen WoonPartners en onze eindklant. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken voor onze klanten:

 

- Voor- en achternaam

- GSM-nummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens 

 

WoonPartners verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Voor onze eigen klanten

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatievefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Voor de klanten van onze klanten

In het kader van support op de softwareoplossingen, verkrijgen wij soms toegang tot de software van een klant. Hierdoor hebben wij soms ook toegang tot de persoonsgegevens in deze software. Indien noodzakelijk voor de dienstverlening en in onderlinge toestemming met de verwerkingsverantwoordelijke ontvangen wij kopieën van databases waarop support uitgevoerd moet worden. Deze kopieën wordt niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de specifieke dienstverlening bewaard.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

WoonPartners neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WoonPartners ) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WoonPartners bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

 

Voor- en achternaam

gedurende de uitvoeringstermijn van de overeenkomst of de tijd die nodig is om het doeleinde te bereiken.

Deze gegevens worden bewaard in het kader van het onderhoudscontract tussen het bedrijf en WoonPartners en voor het informeren over onze diensten en producten                       

GSM-nummer

gedurende de uitvoeringstermijn van de overeenkomst of de tijd die nodig is om het doeleinde te bereiken.

Deze gegevens worden bewaard in het kader van het onderhoudscontract tussen het bedrijf en WoonPartners en voor het informeren over onze diensten en producten

 E-mailadres

gedurende de uitvoeringstermijn van de overeenkomst of de tijd die nodig is om het doeleinde te bereiken.

Deze gegevens worden bewaard in het kader van het onderhoudscontract tussen het bedrijf en WoonPartners en voor het informeren over onze diensten en producten

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch) en noodzakelijk zijn voor de dienstverlining

gedurende de uitvoeringstermijn van de overeenkomst of de tijd die nodig is om het doeleinde te bereiken.

Deze gegevens worden bewaard in het kader van het onderhoudscontract tussen het bedrijf en WoonPartners en voor het informeren over onze diensten en producten

         

 

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

WoonPartners verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

WoonPartners gebruikt geen cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Links naar andere websites

Op onze website kunnen links bevatten naar andere websites van WoonPartners, partners, professionele en overheidsorganisaties en publicaties. Hoewel we alleen proberen te linken naar websites die onze hoge normen en respect voor privacy delen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud, beveiliging of privacybehandeling van andere websites.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WoonPartners en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@woonpartners.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw identiteitskaart paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

WoonPartners neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@woonpartners.be.